fbpx

បែងចែកដែកដែករមូរក្តៅក្តៅនិងដែកដែករមូរក្តៅត្រជាក់

បែងចែកដែកដែករមូរក្តៅក្តៅនិងដែកដែករមូរក្តៅត្រជាក់

មានអតិថិជនជាច្រើននៅតែច្រឡំរវាងដែកកិនក្តៅនិងកិនត្រជាក់,ពិព្រោះពីរប្រភេទនេះតម្លៃផលិតផលគឺខុសគ្នា,ដូច្នេះដែកថែបបាវទីនសូមណែនាំឲ្យអតិថិជនដើម្បីបែងចែកពីរប្រភេទនេះ

ដើម្បីបែចែកដែកកិនក្តៅនិងដែកកិនត្រជាក់,យើងគួរតែយោងតាមសេចក្ដីណែនាំនិងដំណើរការផលិតដែក។ ដំបូងឡើយគឺជារ៉ែដែកសំណល់អេតចាយរហូតដល់ទិន្នផលគឺជាផលិតផលដែកថែប,សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់ការពិពណ៌នាអំពីដំណើរការផលិតដែក:

ដំណាក់កាលទី 1: ដោះស្រាយ​ រ៉ែ

ក្នុងដំណាក់កាលនេះវត្ថុធាតុដើមដូចជា:គ្រប់រ៉ែ(Pellet),រ៉ែ​ដែក(Iron ore),រ៉ែប៉ះ,និងសារធាតុបន្ថែម (coke),(lime stone)បានដាក់ចូលឡស្ល(Blast furnace).បើសិនជាកាកសំណល់នឹងត្រូវបានស្លរហូតក្លាយទៅជាលោហៈធាតុរលាយ(hot metal).

  ដំណាក់កាលទី2:ស្លដែកឲ្យក្តៅរលាយ

លោហៈដែករលាយត្រូវបានបង្កើតឡើងពីដំណាក់កាលដំបូងដែលនាំទៅរកឡនៅមូលដ្ឋាន (Basic oxygen furnace),ឬឡអគ្គីសនី (Electric arc furnace).ពេលនេះលោហះធាតុក្តៅបានបំបែកភាពមិនប្រក្រតីនិងផ្សាភ្ជាប់រវាងសមាសធាតុគីមី។វាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រេចថាដែកដែលផលិតបានជាផលិតផលណានិងជាប្រភេទអ្វី,ឧទាហរណ៏ដែកថែបនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកិនឆ្នូត SD390 ធាតុផ្សំគីមីនឹងត្រូវបានកែតម្រូវនៅដំណាក់កាលនេះដើម្បីផលិតប្រភេទ SD390 ។

ដំណាក់កាលទី3:ការស្លវត្ថុធាតុដើម

លំហូរលោហៈបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី 2 ត្រូវបានគេយកទៅ:

: - Steel Castings:ផលិតផលិតផលផ្សេងទៀត។

- ទៅដល់ឡផលិតអំប្រ៊ីយ៉ុង:ពីឡផលិត នេះបានជា3 ប្រភេទអំប្រ៊ីយ៉ុង

 (Billet)ជាប្រភេទអំប្រ៊ីយ៉ុងមានខ្នាត100x100, 125x125, 150x150 dài 6-9-12m.ជាទូទៅគេយកទៅផលិតជាដែកសសៃនិងដែកថ្នាំងអំពៅ,ដែកលួស.

អំប្រ៊ីយ៉ុងដុំ(Slab)ប្រភេទអំប្រ៊ីយ៉ុងនេះជាទូទៅគេយកទៅកិនផលិតទៅជាដែកដុំកិនក្តៅ,ដែកសន្លឹកកិនកិនក្តៅ,ដែកដុំកិនត្រជាក់ឬដែករូបអក្សរ.

អំប្រ៊ីយ៉ុងBloomជាប្រភេទអំប្រ៊ីយ៉ុងដែលអាចជំនួសអោយអំប្រ៊ីយ៉ុង(Billet)និងអំប្រ៊ីយ៉ុងដុំ(Slab)បន្ទាប់ពីស្លអំប្រ៊ីយ៉ុងហើយវាមានស្ថានភាព2គឹស្ថានភាពក្តៅនិងត្រជាក់. ស្ថានភាព ក្តៅ (hot direct rolling) ស្ថានភាពនេះបានពន្យាឲ្យអំប្រ៊ីយ៉ុងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលក្លាយជាអំប្រ៊ីយ៉ុងដើម្បីយកទៅផលិតចេញជាផលិតផល។

 ដំណាក់ការ​4  កិន

អំប្រ៊ីយ៉ុងបានយកទៅរោងចក្រដើម្បីផលិតចាញជាផលិតផលដែក:

-អំប្រ៊ីយ៉ុងបានយកទៅរោងចក្រផលិតដែករូប(Sectionmill)ដើម្បីផលិតចេញជាផលិតផលដែកដូចខាងក្រោមRail (ដែករៃ) Sheet pile, Shape (ដែករូបគ្រប់ប្រភេទ) Bar (របារដែកសម្រាប់សាងសង់)

យកអំប្រ៊ីយ៉ុងទៅរោងចក្រផលិតដែក(wire rode mill)ដើម្បីផលិតចេញជាដែកសរសៃ,

យកអំប្រ៊ីយ៉ុងទៅរោងចក្រផលិតដែកសន្លឹក (Plate mill)ដើម្បីចាក់ផលិតចេញជាដែកសន្លឹក (Plate).

យកអំប្រ៊ីយ៉ុងទៅរោងចក្រផលិតដែកក្តៅ (Hot Strip mill)អំប្រ៊ីយ៉ុងនិងត្រូវបានកិនផលិតចេញជាដែករមូរក្តៅ (Hot roll coil-HRC).ឬជាដែកសន្លឹកកាត់(កាត់ភ្លាមនៅកន្លែងផលិតចេញជារមូរ- ទំនិញ Baotou)នៅក្នុងដំណើរការនៃការកិនតផលិតចេញជាដែករមូរក្តៅដែករមូរកំពុងនៅក្នុងសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់(VD 780oC)ប្រសិនបើចង់កិិនផលិតចេញជាដែករមូរត្រជាក់(Cold roll coil-CRC) បន្ថយសីតុណ្ហភាពឲ្យសមស្រប(VD:480oc)និងបន្តកិនផលិតដើម្បីបន្ថយកម្រាស់.ដូច្នេះនៅដំណាក់កាលនេះការផលិតចេញដែកសរសៃត្រជាក់និងដែកសរសៃក្តៅ,នាពេលបច្ចុប្បន្នរោងម៉ាស៊ីនកិនផលិតដែកនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រើប្រាក់អំប្រ៊ីយ៉ុងដែកសរសៃក្តៅ: (1.75-5.0 មម) បន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងឡភ្លើងរហូតដល់សីតុណ្ហភាពសមស្រប (VD 480oC) ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រាស់ចេញជាដែគរមូរកិនត្រជាក់

ពីរោងម៉ាស៊ីនកិន់ផលិតក្តៅក្រោយពីកិន់ផលិតចេញជាដែករមូរក្ដៅអាចបញ្ជួនទៅកាន់រោងម៉ាស៊ីនកិនផលិតជាដែគបំពង់ផ្សា (welded pipe mill).

បញ្ជួនអំប្រ៊ីយ៉ុងទៅកាន់រោងម៉ាស៊ីនកិនផលិតដែកទីបតាន់(Seemless pipe mill)ដើម្បីផលិតចេញជាដែលទីបតាន់.ខាងលើនេះជាដំណើរការនៃការផលិតផលដែកថែប។ ដូច្នេះយើងអាចយល់ពីរបៀបដែលដែកកិនត្រជាក់និងដែកកិនក្តៅបានផលិតចេញយ៉ាងដូចម្តេច។ខាងក្រោមនេះយើងអាចមើព័តមានខ្លះៗបីរបៀបបែងចែកដែករមូរត្រជាក់និងដែករមូរក្តៅ

 

ដែករមូរកិនត្រជាក់

ដែករមូរកិនក្តៅ

កម្រាស់ធម្មតា

0.15mm-2mm

0.9mm ឡើងទៅ

ផ្ទៃ

សភ្លឺរលោង

ខ្មៅបែកខៀវ,ខ្មៅពិសេស

គែម

ធម្មតាគែមត្រូវបានកាត់និងតត្រង់

ជ្រុងសងខាងនៃរមូរធម្មតាគឺមូលជុំ,សុំពោង,ប្រែព៌ណច្រែសនៅពេលត្រូវទឹកយូរ

ការអភិរក្ស

ផលិតផលរមូរត្រជាក់ត្រូវបានខ្ចប់ហើយត្រូវបានគេទុកនៅក្នុងផ្ទះ។ ឆាប់រហ័សនិងច្រែសមិនអាចប្រើប្រាស់បាន

អាចដាក់ដែករមូរកតៅខាងក្រៅក្នុងរយះពេលយូរនិងមិនចាំបាច់អភិរក្ស

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Sangkat Preaek Aeng, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.
Mobile: +855 6669 6789​ - 06689 6789 - 06869 6789 - 097 798 6789
Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
 
BAO TIN STEEL CO.,LTD
ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន​
Address: 551/156 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
អាស័យដ្ធាន លេខ551/156 ផ្លូវ Le Van Khuong សង្កាត់ Hiep Thanh ខ័ណ្ឌទី 12 ទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។
ទូរស័ព្ទលេខ​ +84 28 6259 3033   Fax: +84 28 6259 3038    Hotline: 0932 059 176 (8 lines)
អ៊ីមែល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ជំនួយតាមអនឡាន

Miss Dara
Call: 096 769 6789
sales@baotinsteel.com
Accountant
Miss Chankim
Call: 012 788 698
admin@baotinsteel.com
Sales
Mr Thy
Cam: +855 96869 6789
sales@baotinsteel.com
Director

គ្រាន់តែធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

ទំព័រអ្នកគាំទ្រ

 

ផលិតផលសំខាន់

ថែបបំពង់,  ថែបប្រអប់

ថែបសន្លឺក,  ថែបរូបអក្សរ

គ្រឿង ការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យ

គ្រឿងបន្លាក់បំពង់ថែប

វ៉ានស្ពាន់ស,  វ៉ានស្ពាន់

អ៉ីណុក,  គ្រឿងបន្លាស់ អ៉ីណុក

មុខរង្វង់,  គ្រឿងសំណង់,  រន្ទា

 

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Hotline: 06669​ 6789​​ - 06689 6789 - 06869 6789 Email: sales@baotinsteel.com

© 2018 Bao Tin Steel Co.,Ltd. Designed by BTS Team