Ống thép Hòa Phát

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Ưu tiên xem:

Ống thép Hòa Phát tại TPHCM là một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, hiện đang có thị phần số 1 tại Việt Nam về các sản phẩm thép.

Nhà máy đã sản xuất được ống thép từ DN15 – DN400 và các loại thép hộp đen cũng như mạ kẽm.

Các loại ống thép Hòa Phát sản xuất được bao gồm:

 • Ống thép mạ kẽm HP phi 21
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 27
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 34
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 42
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 49
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 60
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 76
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 90
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 114
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 141
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 168
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 219
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 273
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 323.8
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 355.6
 • Ống thép mạ kẽm HP phi 406.4

Các loại thép hộp Hòa Phát sản xuất được bao gồm:

 • Thép hộp Hòa Phát 12×12
 • Thép hộp Hòa Phát 13×13
 • Thép hộp Hòa Phát 14×14
 • Thép hộp Hòa Phát 16×16
 • Thép hộp Hòa Phát 13×26
 • Thép hộp Hòa Phát 20×20
 • Thép hộp Hòa Phát 10×30
 • Thép hộp Hòa Phát 25×25
 • Thép hộp Hòa Phát 20×30
 • Thép hộp Hòa Phát 30×30
 • Thép hộp Hòa Phát 20×40
 • Thép hộp Hòa Phát 25×50
 • Thép hộp Hòa Phát 40×40
 • Thép hộp Hòa Phát 30×60
 • Thép hộp Hòa Phát 50×50
 • Thép hộp Hòa Phát 60×60
 • Thép hộp Hòa Phát 40×80
 • Thép hộp Hòa Phát 50×100
 • Thép hộp Hòa Phát 60×120
 • Thép hộp Hòa Phát 90×90
 • Thép hộp Hòa Phát 100×100
 • Thép hộp Hòa Phát 125×125
 • Thép hộp Hòa Phát 150×150
 • Thép hộp Hòa Phát 75×150
 • Thép hộp Hòa Phát 100×150

Để nhận báo giá ống thép Hòa Phát tại TPHCM hãy liên hệ 0932059176