Thẻ tìm kiếm: giá thép giảm trong tuần

Thép giảm giá trong tuần, Thép Hòa Phát và Việt Ý giảm giá thép xây dựng lên tới 310.000 đồng/tấn

Sau 3 lần tăng liên tiếp, giá thép xây dựng thương hiệu Hòa Phát và