Thẻ tìm kiếm: ống hàn xoắn

Tìm hiểu về ống thép hàn xoắn

Ống thép hàn xoắn là loại ống thép hàn được sản xuất từ thép tấm cắt chéo và ghép nối theo công nghệ hồ quang điện. Sản phẩm này phù hợp trong ứng dụng hệ