Thẻ tìm kiếm: thép góc

Giá thép V Hòa Phát mới nhất 2024

Ngoài các loại ống thép, Hòa Phát còn nổi tiếng với nhiều dòng thép hình như thép hình V, I, H, U,… . Trong đó, nổi bật hơn cả là thép V Hòa Phát –