ASME B16.11

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Co hàn áp lực 45 độ

Kích Thước

, , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Co hàn áp lực 90 độ

Kích Thước

, , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Măng sông hàn thép A105

Kích Thước

, , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Măng sông thép giảm A105

Kích Thước

, , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Phụ kiện hàn áp lực

Kích Thước

, , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Rắc Co Thép A105

Kích Thước

, , , , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Tê thép A105

Kích Thước

, , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng