GB/T 700

Hiển thị 1–10 của 12 kết quả

Thép hình H

Kích Thước

, , , , , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

, , , ,

Thép hình U

Kích Thước

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

, , ,

Thép I An Khánh

Kích Thước

, , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

,

Thép tấm cán nóng

Kích Thước

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

, , ,

Thép U An Khánh

Kích Thước

, , , , , , ,

Nhà sản xuất

Tiêu Chuẩn Chất Lượng

,