Bảng tính trọng lượng thép

Bảng tính trọng lượng thép là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho việc tính toán trọng lượng các tấm thép và cây thép trong quá trình thiết kế kết cấu nhà xưởng, công trình. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng tính toán trọng lượng thép và tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế.

Bảng tính trọng lượng thép

Chọn kim loại của bạn:
Chọn một hình dạng:
Số lượng:
Nhập thông tin kích thước:

Kết quả tính trọng lượng

*Các con số được tính trong bảng này chỉ nên được sử dụng cho mục đích ước tính. Tất cả công thức được tính theo chuẩn toàn cầu.