Thẻ tìm kiếm: an toàn PCCC

Các biện pháp phòng chống cháy nổ trong nhà

Cháy nổ là một nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng và tài sản của mọi người trong khu dân cư, hộ gia đình, văn phòng, phân xưởng…. Để đảm bảo an toàn cho