Thẻ tìm kiếm: Dự án nhà máy xử lý nước

Dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

Thép Bảo Tín đã cấp vật tư gì cho nhà máy xử lý nước thải Bình