Thẻ tìm kiếm: nhà máy thép Vina One

Những lợi thế mà nhà máy thép Vina One có khi đặt Long An

Hello cả nhà! Cả nhà có còn nhớ lần tham quan nhà máy thép Vina

Nhà máy thép Vina One quy mô đến mức nào?

Được khởi công xây dựng nhà máy từ năm 2002, đến năm 2007 Công ty