Thẻ tìm kiếm: ống ERW

Ống thép ERW là gì?

Ống thép ERW là gì? ERW là loại ống thép hàn chìm, hàn điện trở tần số cao (điện trở kháng, chữ viết tắt cho ERW). Ống thép hàn chìm được chia thành ống thép