Thẻ tìm kiếm: thép hình V

Bảng quy cách barem trọng lượng thép hình V

Trọng lượng thép hình V giữa thực tế và lý thuyết có sự chênh lệch