Thẻ tìm kiếm: Tiêu chuẩn của ống thép

Thép Q235 – Thành phần hoá học và cơ tính

“Thép Q235 là một loại thép carbon, có hàm lượng carbon thấp được sản xuất